Vize Asansör Şirketleri

Kırklareli Vize Asansör Şirketleri

Vize Asansör Şirketlerinde uygulanacak Kurallar. TS EN 81-1: 9.8.2.1Asansör beyan hızının 1m/s’yi aşma durumunda, kabinde kaymalı güvenlik tertibatı kullanılmalıdır.a. Anifrenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatı, 1m/s’yi aşmayan beyan hızlarında kullanılabilir.b. Ani frenlemeli güvenlik tertibatı 0,63m/s’yi aşmayan beyan hızlarında kullanılabilir.Avrupa Parlamentosu Direktifi/Asansör Yönetmeliği 95/16/AT:Elektrik kesintisi veya aksamın kırılması halinde, asansör, kabinin serbest düşmesi veya kumanda edilemeyen yukarı doğru hareketi engelleyen cihazlara sahip olmalıdır. Kabinin serbest düşmesini önleyen cihaz, kabinin askıda kalmasını sağlayanlardan bağımsız olmalıdır. Cihaz, kalbini hesaplayan yükü ile ve asansörü monte eden tarafından ön görülen azami suretindeyken durdurabilmelidir. Bu cihaz yardımıyla hasıl olan herhangi bir durdurma, yük şartları ne olursa olsun, içindekilere zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.    Kabin içinden dışarısı ile iletişimRİSKLERGenelde asansörler, çalıştığı zaman bina içinde akustik bir alarm veren, alarm butonu ile donatılmışlardır. Bu sistemler bina içindeki gerekli yerlerden be yetkili kişiler tarafından duyulamamakta ve etkisiz kalmaktadırlar. Bu sebeple, kabinde dışarısı ile iletişimi kesintisiz sağlayacak interkom(çift yönlü haberleşme tertibatı) Veya telefon kullanılmalıdır. Telefon 23 saat hizmet veren asansör bakım servisine doğrudan bağlanabilmelidir.ÖNERİMevcut iletişim sisteminin geliştirilmesi

Vize Asansör şİRKETLERİ kuralları  Avrupa Parlamentosu Direktifi/Asansör Yönetmeliği 95/16/AT: Ek 1-4.5:Kabin, kurtarma hizmet verenler ile kalıcı irtibatı sağlayan çift-yollu haberleşme tertibatı ile donatılmalıdır.    Asbestsiz fren balatalarıRİSKLEREski asansörlerin birçoğunda fren balataları asbest içermekte ve her fren çalıştığında asbest fiber tozları havaya karışmaktadır. Asbest’in insan sağlığı üzerindeki etkileri bilinmekte olup, Avrupa Konseyi Direktifleri içinde ele alınmış ve yasaklanmıştır. Fren balataların asbestsiz olması gerekmektedir. Düzenli bakım hizmeti sırasında, bu tip balataların değiştirilmesi gerekmektedir. Fren balatalarının dışında, bazı eski asansörlerin yangına dayanıklı kapılarında kumanda panellerinde ve bazı elektrik malzemelerinde yangına karşı direnci arttırmak amacı ile kullanılan asbest esaslı tüm malzeme ve kompenetler değiştirilmelidir.ÖNERİSistemi bir şekilde tüm asbestli fren balataları değiştirilmeli.

Vize Asansör  81 serisi Avrupa Normları asbestli balataları kesinlikle yasaklanmıştır.    Kabinin yukarıya doğru kontrolsüz hareketinin önlenmesiRİSKLERKarşı ağırlık ile dengelenmiş asansörlerin tahrik makineleri içindeki arıza nedeni ile oluşacaki kabinin kuyu tavanına doğru kontrolsüz hareketi, tesise ciddi zararlar verebildiği gibi, kabin içindeki yolcuların yaralanmasına neden olabilir.ÖNERİBu tip sistemlerde, kabinin yukarıya doğru kontrolsüz hareketini engelleyecek bir sistem ile donatılması gerekmektedir.

Vize Asansör Firmaları vrupa Parlamentosu Direktifi/Asansör Yönetmeliği 95/16/AT: Ek 1-3.2:Elektrik kesintisi veya aksamın kırılması halinde, asansör, kabinin serbest düşmesi veya kumanda edilemeyen yukarı doğru hareketi engelleyen cihazlara sahip olmalıdır. TS EN 81-1Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı, hız izleme ve hızı azaltma elemanlarından oluşan koruma tertibatı an kabin hızını, karşı ağırlık tamponunun tasarımlandığı hız seviyesine kadar azaltmalıdır.    Acil AydınlatmaRİSKLERElektrik gücünün kesilmesi ve şahısların kabinde mahsur kalmaları durumunda karanlık, yolcularda olumsuz psikolojik stres yaratmaktadır. Keza, alarm butonunu görmek de problem olacaktır.ÖNERİMevcut alarm sistemleri EN 81 doğrultusunda, otomatik olarak şarj edilebilen akülü hüç kaynağı ile güçlendirilmiş alarm sistemleri ile değiştirilmelidir.

Vize Asansör ŞirketleriSalih
00

Leave a Reply

Bu internet sayfası Asansör Firması üyesidir.

Bu Web Sayfa Tasarım Tarafından Yapılmıştır.